Hizmetlerimiz

  • Ceza Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • İcra Ve İflas Hukuku
  • Gayrimenkul Hukuku
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Tazminat Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Miras Hukuku

Başta ceza, ticari birleşmeler, birleşme ve devralmalar, kurumsal yeniden yapılandırmalar, sözleşmeler, proje finansmanı, enerji/yenilenebilir enerji, özelleştirmeler, kamu ve özel sektör ortaklıkları, özel girişim yatırımları, sermaye piyasaları, dava takibi, icra, iflas, iş olmak üzere hukukun her alanında bulunmaya çalışan hukuk ofisidir.

Devamı