Kurucu Avukatlar

  • Av.Muhammet Metin ALACA
  • Av.Özgür KAYACİ

Başta ceza, ticari birleşmeler, birleşme ve devralmalar, kurumsal yeniden yapılandırmalar, sözleşmeler, proje finansmanı, enerji/yenilenebilir enerji, özelleştirmeler, kamu ve özel sektör ortaklıkları, özel girişim yatırımları, sermaye piyasaları, dava takibi, icra, iflas, iş olmak üzere hukukun her alanında bulunmaya çalışan hukuk ofisidir.

Devamı